Podpis elektroniczny dla
przedsiębiorców

Przedsiębiorco, podpisz JPK_VAT podpisem elektronicznym

Rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło w życie tego roku, zobowiązuje przedsiębiorców dużych i małych firm do połączonego raportowania o VAT z deklaracji VAT-7, VAT-K oraz JPK_VAT. Od 1 października jest to jeden plik, który może być składany wyłącznie w wersji elektronicznej.

JPK_VAT, który jest składany każdego miesiąca przez podatników VAT, niezależnie od rozmiarów prowadzonej działalności, podpisany być może kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub za pomocą danych autoryzujących. Podpis na JPK_VAT składa osoba, która sporządziła raport.

Po bon turystyczny wyłącznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Od 31 lipca tego roku, o Polski Bon Turystyczny (PBT) ubiegać się można wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS. Przyszli beneficjenci, czyli przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego muszą zarejestrować się przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest niezbędny w drodze postępowania o uzyskanie świadczenia.

e-Dokumentacja pracownicza

Prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji pracowniczej to często zmora papierkowej roboty.

Od 1 stycznia ubiegłego roku, w wyniku nowelizacji ustawy, umożliwiono przedsiębiorcom gromadzenie dokumentacji także w formie cyfrowej. W tym wypadku jednak, należy każdy z dokumentów opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. To gwarancja wiarygodności oraz sprawdzony i najbezpieczniejszy sposób na weryfikację dokumentów.

 

Podpis elektroniczny w KRS

Od 1 marca 2021 roku przedsiębiorcy utracą możliwość składania wniosków do KRS w tradycyjnej, papierowej formie. W wyniku nowelizacji ustawy oraz postępującej cyfryzacji, wszystkie wnioski, które składane będą do KRS od marca przyszłego roku, składać będzie można wyłącznie przez internet.

By przedsiębiorca mógł skorzystać z dedykowanego ku temu systemowi, będzie miał obowiązek wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, służącego do weryfikacji tożsamości i wiarygodności dokumentu, na którym się znajduje. Wnioski, które złożone zostaną w wersji papierowej, będą zwracane.