Podpis elektroniczny dla geodetów

Wnioski i zgłoszenia inwestorów budowlanych również z podpisem elektronicznym

W wyniku postępującego procesu cyfryzacji, od dnia 19 września tego roku, inwestorzy budowlani mają możliwość generowania dokumentów dla wybranych procedur poprzez dedykowaną platformę. Platforma ta integruje generowanie wniosków wraz z ich nadaniem, co upraszcza postępowanie przetargowe przeprowadzane online.

pracownik

Dokumenty, które dostępne są już w wersji elektronicznej to:

 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę,
 • wniosek o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

By wymienione dokumenty dopuszczone zostały do postępowania, muszą zostać oznaczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego oraz wysłane wraz z wymaganymi do nich załącznikami. Zgłoszeń do przetargu dokonać może zarówno inwestor, jak i jego pełnomocnik.

Prace geodezyjne możliwe dzięki elektronicznemu podpisowi

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, od dnia 31 lipca tego roku, wprowadzono elektroniczne wersje dokumentów, które geodeci zgłaszają do starostwa powiatowego w ramach wykonywanych prac.

pracownik

Są to wzory zgłoszeń oraz standardy techniczne prac geodezyjnych, które dotychczas zgłaszane były w wersji papierowej, czyli:

 • operat techniczny,
 • mapy do celów projektowych,
 • mapy do celów prawnych,
 • zgłoszenie prac geodezyjnych, które jest składane przez wykonawcę prac geodezyjnych Głównemu Geodecie oraz do starosty.
 • składania elektronicznych tytułów wykonawczych
 • wydawania zaświadczeń/dokumentów przez organy administracji publicznej
 • udostępnianie zasobów geodezyjnych

Każdy z wymienionych dokumentów opatrzyć należy elektronicznym podpisem oraz zgłosić do stosownego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.